COMPANY INFO

FCA Italy S.p.A. 
200 Corso G. Agnelli, 10135 Turijn, Italië
Handelsregister Turijn/Btw-nr. 07973780013
Bedrijfskapitaal 745.031.979 euro, volstort
Vennootschap met een aandeelhouder