COMPANY INFO

Stellantis Europe S.p.A.
200 Corso G. Agnelli, 10135 Turijn, Italië
Handelsregister Turijn/Btw-nr. 07973780013
Bedrijfskapitaal 745.031.979 euro, volstort
Vennootschap met een aandeelhouder

// START TREASURE DATA SCRIPT // END TREASURE DATA SCRIPT